Imagen de perfil de admin

por admin

Irun, Arantzazu

26/abr/2017 jornadas / jardunaldiak

irun arantzazuPara el próximo día 11 de mayo la OSI Bidasoa ha organizado una completísima jornada, tanto en cuanto a contenidos como a participantes, bajo el atractivo título de “Comunicación en el final de la vida”. Entre otros, Julio Gómez (HSJD Santurtzi), Lori Thompson (Matia Fundazioa) y el periodista Ion Sistiaga tomarán parte. El horario, 10:00-19:30. El lugar, Centro Culural Amaia (Irun). Para más información e inscripción: concepciongemma.castellanossaenz@osakidetza.eus

Por otra parte, como todos los años y ya son 11 las ediciones, la asociación Bidegin ha organizago el taller vivencial titulado “De sobrevivir a vivir” en el Santuario de Arantzazu. Un paraje excepcional para dejar atrás el dolor por el camino del duelo. De la mano de Izaskun Andonegi, se celebrará del 26 al 28 de mayo.Plazo de inscripción abierto hasta el 22 de mayo: info@bideginduelo.org ; 664125293.

Datorren hilabeterako Bidasoa ESIk antolatu du maiatzaren 11an bete-beteta datorren jardunaldia, hala eduki nola hizlariei dagokienez, “Komunikazioa bizitzaren amaieran” izenburu erakargarriarekin. Besteak beste, Julio Gómezez (HSJD Santurtzi), Lori Thompsonek (Matia Fundazioa) eta Ion Sistiaga kazetariak parte hartuko dute. Lekua, Amaia Kultur Zentroa (Irun). Ordutegia, 10:00-19:30. Informazio gehiagorako eta izena emateko: concepciongemma.castellanossaenz@osakidetza.eus

Beste alde batetik, urtero bezala eta jada 11 edizio dira, Bidegin elkarteak antolatu du “Bizi irautetik bizitzera” izeneko bizipen tailerra Arantzazuko santutegian. Paraje ezin egokiagoa doluaren bidetik mina atzean uzteko. Izaskun Andonegiren eskutik, maiatzaren 26tik 28ra burutuko da ekimena. Izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 22a arte: info@bideginduelo.org ; 664125293.

Imagen de perfil de admin

por admin

Kerala

28/mar/2017 Actos / Ekitaldiak

KeralaLa India es uno de los países peor ubicado en cuanto a atención en el final de la vida se refiere (en 2015 en el puesto 68º entre 80 países), pero Kerala es una excepción. Este pequeño y verde estado del sudeste de la India supone sólamente el 3% de la población total del país, pero proporciona los 2/3 de todos los servicios de cuidados paliativos. Esto se ha ido desarrollando en los últimos 20 años, gracias al apoyo de la comunidad local y de un sistema extraordinario de voluntariado.

Para hablar sobre la situación en dicho estado hindú, el próximo miércoles 29 a las 17:00 Natalia Arias (Agencia Alemana de Cooperación Internacional) impartirá un seminario titulado “Kerala (India): un programa de CP en la Comunidad como caso ejemplar”, dentro del programa ATLANTES. Será en el Salón de Actos de la Universidad de Navarra, edificio Bibliotecas.

Info+

India mundu mailan zerrendako azken tokietan kokatuta dago bizitzaren amaieraren arretari dagokionez (2015ean 80 herrialdetatik 67. postuan zegoen), baina Kerala salbuespena da. Hego-ekialdeko estatu txiki eta berde honek hartzen du Indiako populazioaren %3a soilik, baina zainketa aringarrietako zerbitzuen 2/3ak ematen ditu. Hau garatu izan da azken 20 urte hauetan bolondresen sistema apartari esker eta bertako komunitateak sostengatuta.

Indiako estatu honetako egoerari buruz hitz egiteko, datorren asteazkenean 17:00etan, hilaren 29an, Natalia Arias-ek (Nazioarteko Kooperaziorako Alemaniako Agentzia) seminario bat eskainiko du, “Kerala (India): ZA-etako programa Komunitatean aparteko eredu moduan”, ATLANTES egitasmoaren barruan. Nafarroako Unibertsitateko ekitaldi-aretoan izanen da, Liburutegietako eraikinean.

 

Imagen de perfil de admin

por admin

Death Cafe

09/mar/2017 Actos / Ekitaldiak

deathcafeEsta iniciativa a nivel mundial va a tener el próximo 23 de marzo una convocatoria múltiple en más de 20 localidades, organizada desde el Proyecto HUCI. Hablar sobre la muerte de un modo distendido, en un lugar agradable, esa es la propuesta ese día en Vitoria-Gasteiz, por segunda vez tras el primer Death Café el pasado diciembre. Desde “Vivir con voz propia” y coordinado por Iñaki Saralegui. También en Zarautz ese mismo día (Amaia Artze e Iñaki Peña), y un día después en Mungia (Naomi Hasson). #hablemosdelamuerte

Info+: http://deathcafe.com/

Mundu mailako ekimen honek datorren martxoaren 23an deialdi anizkoitza edukiko du 20 udalerri baino gehiagotan, Proyecto HUCI-k antolatuta. Heriotzari buruz modu lasaian hitz egitea, leku atsegin batean, horixe da proposamena egun hartan Gasteizen, iazko abenduan egindako Death Kafea eta gero bigarren aldiz. “Vivir con voz propia”-tik eta Iñaki Saraleguik koordinatuta. Halaber egun hartan bertan Zarautzen (Amaia Artze eta Iñaki Peña), eta hurrengo egunean Mungian (Naomi Hasson). #hitzegindezagunheriotzaz

Más formación / Formakuntza gehiago

12/feb/2017 Cursos / Ikastaroak

formakuntzaLa Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC) pondrá en marcha, el próximo lunes 27 de febrero, la 5ª edición del Curso Básico, online de Cuidados Paliativos, durante 50 horas repartidas en 12 semanas. La noticia nos ha llegado a través de Jacinto Batiz, y para consultar el programa y realizar la inscripción podéis utilizar este link.

Por otra parte, Vivir con Voz Propia organiza la primera versión en Vitoria-Gasteiz del programa de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (Compassion Cultivating Training) desarrollado por el Centro de Investigación y la Educación de la Compasión y el Altruismo (CCARE) de la Universidad de Stanford impartido por el psicólogo Gonzalo Brito. Se trata de un programa de ocho semanas que empezará en abril.

‘Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial’ (FFOMC) elkarteak abian ipiniko du datorren otsailaren 27an, astelehenez, Curso Básico, online de Cuidados Paliativos’ ikastaroaren 5. edizioa, 50 ordukoa eta 12 astetan zehar garatuko dena. Albistea Jacinto Batizen bidez iritsi zaigu, eta egitaraua kontsultatzeko eta izena emateko link hau erabili dezakezue.

Bestaldetik, ‘Vivir con Voz Propia’ elkarteak antolatzan du Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión’ (Compassion Cultivating Training) programaren lehenengo bertsioa Gasteizen, Stanfordeko Unibertsitateak garatutakoa “Altruismo eta Errukiaren Hezkuntza eta Ikerkuntza Zentro”-aren bidez eta Gonzalo Brito psikologoaren eskutik. Apirilean hasiko den eta 8 aste iraungo duen ekimena da.

 

Imagen de perfil de admin

por admin

Pedpal, Aubixa

13/ene/2017 Actualidad / Gaurkotasuna, jornadas / jardunaldiak

presentperfectEn noviembre del 2016 la AEP (Asociación Española de Pediatría) aceptó la solicitud para crear en su seno una sección de Cuidados Paliativos, con la denominación Pedpal. En ella están integrados la mayoría de los profesionales de diferente ámbito (pediatras, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales. …) que trabajan actualmente a nivel nacional en el campo de los CP pediátricos. La junta directiva inicial ya está trabajando en la organización de la 1° Jornada Nacional de Pedpal en Mallorca, los dias 20 y 21 de Abril de este año 2017. Esta información y más se puede ver en la web de la nueva asociación.*

Por otro lado, en Gipuzkoa se ha puesto en marcha la Fundación Aubixa, como iniciativa de Afagi (Asociación de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras demencias) para defender los derechos de este colectivo.

La infancia y la Tercerea Edad, los dos segmentos extermos de la población unidos en este post en torno a un mismo objetivo, mejorar la calidad de vida en la fase final de vida cuando no hay tratamiento curativo posible, pero sí el acompañamiento y otras estrategias.

La imagen es un fotograma del documental “Present Perfect”, que aborda la curiosa interacción de un grupo de niños con un grupo de ancianos en una residencia geriátrica en EEUU.

2016ko azaroan, AEP-ek (Espainiako Pediatria Elkartea) onartu zuen bere baitan Zainketa Aringarrietako atala sortzeko eskaria, Pedpal izenarekin. Bertan arlo anitzeo profesional gehienak sartuta daude (pediatrak, erizainak, psikologoak, gizarte-langileak. …), gaur egun lan egiten dutenak estatu mailan Z.A. pediatrikoen  esparruan. Hasierako zuzendaritza batzordea lanean dago jada “Pedpal-en 1. Jardunaldi Nazionala” antolatzen, Mallorca-n, 2017 honetako apirileko 20 eta 21ean. Informazio hau eta gehiago ikusgai dago elkarte berriaren webgunean.*

Bestalde, Gipuzkoan martxan dago Aubixa Fundazioa, Afagi elkarteak (Alzheimerdunen eta bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkartea) abiatutako ekimena gaixo hauen eskubideak defendatzeko . 

Haurtzaroa eta zahartzaroa, gizarteko bi muturrak post honetan batuta helburu baten inguruan, bizitza-kalitatea hobetzeko tratamendu sendagarria posiblea ez denean, baina bai alboan egotea eta beste estrategia batzuk. Irudia “Present Perfect” dokumentalaren fotograma bat da, AEBetako haur talde baten eta zahar-egoitza bateko atso-agureen arteko interkazio bitxia islatzen duena.

*Eskerrik asko Jesus Sanchez Etxaniz.

Imagen de perfil de admin

por admin

Urte berri on!

02/ene/2017 Artículos / Artikuluak

heriotzakalitateaCon el año nuevo, queremos compartir un artículo publicado hoy en el blog “Medicina de familia con blog propia”, escrito por Alberto Meléndez y titulado “Calidad de vida. Calidad de muerte. Cuestión de ¿suerte?”. Os transcribimos un pasaje del mismo, que podéis leer en su totalidad en link adjunto.

Urte berriarekin nahi dugu artikulu bat zuekin konpartitu, gaur sareratutakoa “Medicina de familia con blog propia” blogean, Alberto Meléndez-ek idatzitakoa eta “Calidad de vida. Calidad de muerte. Cuestión de ¿suerte?” izenburukoa. Pasarte bat irakurri dezakezue jarraian, eta testua osorik goiko linkean daukazue klikagai.

“Mientras los Cuidados Paliativos no sean una asignatura en la Facultad de Medicina de nuestra UPV (ya lo es en 14 facultades del Estado). Mientras la formación en Cuidados Paliativos no forme parte de los programas formativos de las especialidades más relacionadas (medicina interna, medicina de familia, oncología…). Mientras las estructuras actuales de Cuidados Paliativos no estén presentes en todos los niveles asistenciales, con igual potencia de recursos que las tradicionales. Mientras los recursos específicos sean exiguos y poco prestigiados. Mientras nuestro sistema de salud no se enorgullezca de tenerlos y los apoye…”.

Imagen de perfil de admin

por admin

Inscripción especial para residentes / Inskripzio berezia egoiliarrentzat

29/nov/2016 Jornada Arinduz Jardunaldia

arinduzegoiliarrakEn Arinduz hemos recibido numerosas muestras de interés por parte de residentes sobre esta jornada. Por ello queremos facilitar a estos residentes (médicos, enfermeras, psicólogos…) el acceso a la misma. Hemos decidido que os podáis apuntar a precio de Socio Arinduz. Para ello debéis:

1. Inscribiros en este enlace y en observaciones poner “residente”:
2. Después de hacerlo, vuestro tutor nos mandará un correo electrónico a inscripcionresidente2016@gmail.com indicando el nombre del residente que tutoriza (con sus dos apellidos) y su deseo de inscribirse
3. El tutor recibirá un mensaje de confirmación.

Importante: Al realizar el pago indicar sin falta nombre y apellidos. Gracias!

Arinduz elkartean interes handia somatu dugu jardunaldi honi buruz egoiliar edo erresidenteen aldetik. Hori dela-eta, erabaki dugu egoiliarrei (medikuak, erizaina, psikologoak…) sarbidea erraztea. Izena emateko Arinduz Bazkidearen prezioan egin ahal izango duzue, eta horretarako:

 1. Inskripzioa egin link honen bitartez eta “residente” hitza ipini oharretan.
 2. Egin ostean, zeuen tutoreak bidaliko digu posta elektronikoa inscripcionresidente2016@gmail.com helbidera, inskripizoa egin nahi duen egoiliarraren izen-abizenak indikatuz.
 3. Tutoreak jasoko du konfirmazio mezua.

Garrantzitsua: Ordainketa egitean adierazi falta gabe izen-abizenak. Eskerrik asko!

 

Imagen de perfil de admin

por admin

Arinduz 2016

17/nov/2016 Jornada Arinduz Jardunaldia

bilboudazkenaEl próximo 14 de diciembre tenemos una cita en Bilbao, Colegio de Médicos de Bizkaia (calle Lersundi 9). La jornada este año lleva el lema “Cuidados paliativos visibles”.

08:30 Documentación y acogida.

09:00 Presentación. Conferencia inaugural: Miguel Angel Cuervo. “Calidad y calidez: necesidad de un buen maridaje en Cuidados Paliativos”.

10:00 Mesa redonda: ¿Lo estamos haciendo bien? Modera: Alberto Meléndez.

 • Kepa San Sebastián. Médico. CP H. San Juan de Dios Santurtzi. “Evaluación de satisfacción con los familiares”.
 • Marisa de la Rica. Vocal Enfermería SECPAL. Coordinadora Plan Sensibilización. “La visibilidad de los Cuidados Paliativos. ¿Realidad o Distorsión?
 • Maxi Gutiérrez. Médico. JUAP CS Zabalgana. “Consultas sagradas y familias”.

12:00 Descanso. Café.

12:30 Mesa redonda: Niños al final de la vida. Pocos y diferentes. Modera: Miren Nekane Urkiza.

 • Jesús Sánchez. Pediatra. CPP HU Cruces. “Peculiaridades de los CPP. Situación nacional y en la CAV. Presente y futuro”.
 • Leire Collazos. Psicóloga infantil. Oncología Pediátrica HU Cruces. Fundación Aladina. “¿Qué siente un niño que tiene enfermedad grave?”
 • Estibaliz Gutiérrez. Arteterapeuta en ASPANAFOHA y en Vivir con Voz Propia. “La expresión artística de niños/as con cáncer y sus familias”
 • Julio Gómez. Médico. CP H. San Juan de Dios Santurtzi. “Cuando un paliativista necesita atención paliativa”

14:30 Comida

15:15-17:15 Talleres

 • Vía subcutánea (Matxalen Aguiló y Myriam Oliver)
 • “El arte de la despedida” (Estibaliz Gutiérrez)
 • Comunicación. Malas noticias (Marina Martínez)
 • Cine Forum: “Cuerdas” de Pedro Solís. Presentan Julio Gómez y Jesús Sánchez.

17:30 Clausura: “La Cuadri del Hospi”.

Inscripción aquí / Inskripzioa hemen

Datorren abenduaren 14an hitzordua daukagu Bilbon, Bizkaiko Medikuen Elkargoan (Lersundi kalea 9). Aurtengo jardunaldiaren leloa “Zainketa aringarriak ikusgarri” da. Inskripzioa egiteko bide laster zabalduko dugu.

08:30 Dokumentazioa eta harrera.

09:00 Aurkezpena. Irekierako hitzaldia: Miguel Angel Cuervo. “Kalitatea eta berotasuna: Zainketa Aringarrietan uztartze on baten beharra”.

10:00 Mahai-ingurua: Ondo egiten ari gara? Moderatzailea: Alberto Meléndez.

 • Kepa San Sebastián. Medikua. ZA San Juan de Dios O. Santurtzi. “Senideekin gogobetetasunaren ebaluazioa”.
 • Marisa de la Rica. Erizaina AECPAL koordinatzailea. “Zainketa Aringarrien ikusgarritasuna. Errealitatea edo itxuraldatzea?
 • Maxi Gutiérrez. Médico. JUAP Zabalgana OZ. “Kontsulta sakratuak eta familiak”.

12:00 Atsedenaldia. Kafea.

12:30 Mahai-ingurua: Umeak bizitzaren amaieran. Gutxi eta desberdinak. Moderatzailea: Miren Nekane Urkiza.

 • Jesús Sánchez. Pediatra. ZAP Gurutzeta UO. “ZAP-en ezaugarriak. Estatu mailako egoerra eta EAEn. Orainaldia eta etorkizuna”.
 • Leire Collazos. Haur psikologoa. Aladina Fundazioa. “Zer sentitzen du ume batek gaixotasun larri batekin?”.
 • Estibaliz Gutiérrez. Arteterapeuta ASPANAFOHA eta Vivir con Voz Propia-n. “Minbizidun umeen arte-adierazpena eta euren familiak” .
 • Julio Gómez. Medikua. ZA San Juan de Dios O. Santurtzi. “Paliatibista batek arreta aringarria behar duenean”.

14:30 Bazkaria.

15:15-17:15 Tailerrak

 • “Larruazalpeko bidea” (Matxalen Aguiló eta Miriam Oliver)
 • “Agurraren artea” (Estibaliz Gutiérrez)
 • “Komunikazioa. Berri txarrak” (Marina Martínez)
 • Zine Forum: “Cuerdas” Pedro Solís-ena. Julio Gómez eta Jesús Sánchez-ek aurkeztuta.

17:30 Itxiera: “La Cuadri del Hospi”.

Próximas citas formativas / Hurrengo hitzorduak formakuntzan

25/oct/2016 jornadas / jardunaldiak, Noticias / Albisteak

formakuntzaLa asociación “Vivir con Voz Propia” ha organizado unas interesantísimas jornadas internacionales en Vitoria-Gasteiz con el título “Los Hospices en la sociedad actual”. Se celebrarán los días 1-3 diciembre en el Palacio Europa. La matrícula son 250 Euros, aforo limitado y la inscripción por esta vía:  Tel. 945 143 311  ; map@agruparte.com Fecha límite 25 de noviembre.

Entre los temas a tratar y los ponentes:

 • Responsabilidad social en el final de la vida. Modelos de organización de los Hospice. Shaun O’Leary (St.Christophers Hospice, England)
 • El Hospice, como escuela de aprendizaje y vector de cambio social. Dr. Carlos Centeno (Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra)
 • Organización de los cuidados a domicilio de los Hospices. Naomi Hasson (St Josephs Hospice, England)
 • Atención médica de los Hospices. Dr. Rafael Gómez García (CUDECA Hospice, Málaga)
 • El Hospice como centro de cuidado y de coordinación de la atención en el final de la vida. Nuno Santos Lopes (St.Christophers Hospice, England)
 • Urban Hospice. Morten Rask Gregersen (Nord Architects Copenhagen, Denmark)
 • Espiritualidad y compasión en la atención de los hospices. Rosamund Oliver (Deep Listening, England)
 • Atención psicoafectiva en el final de la vida desde la musicoterapia. Signe Marie Lindstrom (Kamillianer Gaardens Hospice, Denmark)
 • La ciudad compasiva una base comunitaria para el desarrollo de los hospices. Equipo Vivir con Voz Propia (Vitoria – Gasteiz)
 • Las terapias creativas en el final de la vida. Nigel Hartley (Earl Mountbatten Hospice, England)

Por otro lado, ahondando en el abordaje de pacientes no oncológicos, desde la SENEFRO (Sociedad Española de Nefrología ) nos invitan a la formación a impartir el  24 y 25 de noviembre en El Escorial (Madrid), titulado “Manejo conservador y Cuidados Paliativos en la Enfermedad Renal Crónica Estadio 5“. Con la colaboración del Dr. Alberto Alonso (Hospital La Paz).

 

 “Vivir con Voz Propia” elkarteak antolatu ditu nazioarteko jardunaldi oso interesgarriak Gasteizen, “Los Hospices en la sociedad actual” izenburupean. Abenduak 1-3 egunetan burutuko dira Europa Jauregian. Matrikula 250 Euro dira, mugatutako lekuareki. Izena emateko bide hauetatik:  Tel. 945 143 311  ; map@agruparte.com Azaroak 25 arteko epea. Goian agertzen dira gaiak eta hitzaldiak zerrendatuta.

Bestetik, onkologikoak ez diren pazienteen arretan sakonduz, SENEFRO elkartetik (Sociedad Española de Nefrología ) gonbidatu gaituzte azaroak 24 eta 25ean eskainiko duten formaziorako, El Escorial-en (Madril), “Manejo conservador y Cuidados Paliativos en la Enfermedad Renal Crónica Estadio 5” izenbururarekin.  Dr. Alberto Alonso-ren (Hospital La Paz) kolaborazioarekin.

Imagen de perfil de admin

por admin

Vitoria-Gasteiz 2018

17/oct/2016 SECPAL 2018

gasteizTras el congreso de este año en Sevilla, las próximas citas para el año que viene 2017 son las 3 siguientes: Jornadas AECPAL de Enfermería en Madrid  en Marzo,  Congreso de la Asociación Europea EAPC también en Madrid  en Mayo y Jornadas SECPAL en Reus (Tarragona) en Octubre.

En los últimos meses quizá os haya llegado el rumor de la posible candidatura de Vitoria-Gasteiz para el Congreso SECPAL de 2018, y tras recibir la confirmación en nombre de la Junta Directiva por parte del presidente Rafael Mota lo queremos hacer público. Con mucha ilusión pero conscientes del reto que vamos a afrontar en estos próximos 2 años, ya hemos empezado a dar los primeros pasos.

Mientras tanto, no olvidéis que tenemos la Jornada Arinduz el próximo diciembre en Bilbao. Os esperamos.

Sevillako aurtengo biltzarraren ostean, hurrengo hitzorduak 2017 datorren urterako 3 hauek dira: AECPAL Erizaintza Jardunaldiak Madrilen martxoan, EAPC Europako Elkartearen Biltzarra Madrilen ere bai maiatzean eta SECPAL Jardunaldiak Reus-en (Tarragona) urrian.

Azken hilabeteetan bestela agian zurrumurrua iritsi zaizue 2018ko SECPAL Biltzarrerako  Vitoria-Gasteizko balizko hautagaitzari buruz. Zuzendaritza Batzordearen izenean Rafael Mota presidentearen baieztapena jaso eta gero, publikoki jakinarazi nai dizuegu. Ilusio handiarekin, baina datozen 2 urteotan aurre egingo diogun erronkaz jabetuta, lehenengo urratsak ematen hasi gara dagoeneko.

Bien bitartean, ez ahaztu Arinduz Jardunaldia edukiko dugula abenduan Bilbon. Espero dugu elkar ikustea.

 

Abrir la barra de herramientas